ซานต้าอ้วน
ซานต้าอ้วน .
.
(product code. DL040001)ราคา 0 บาท

มีให้เลือกทั้งหมด 3 ขนาด ดังนี้
ขนาดใหญ่ สูง 32 ซม. ราคาตัวละ 800 บาท
ขนาดกลาง สูง 25 ซม. ราคาตัวละ 350 บาท
ขนาดเล็ก สูง 19 ซม. ราคาตัวละ 250 บาท

 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page