นางฟ้าอ้วน
นางฟ้าอ้วน .
.
(product code. DL040002)ราคา 0 บาท

มีให้เลือกทั้งหมด 3 ขนาด ดังนี้
ขนาดใหญ่ สูง 27 ซม.ราคาตัวละ 550 บาท
ขนาดกลาง สูง 17 ซม. ราคาตัวละ 250 บาท
ขนาดเล็ก สูง 10 ซม.ราคาตัวละ 90 บาท


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page