ซานต้าคู่
ซานต้าคู่ .
.
(product code. DL040014)ราคา 0 บาท

มีให้เลือกทั้งหมด 3 ขนาด ดังนี้
ขนาดใหญ่ สูง 40 ซม. ราคาตัวละ 650 บาท
ขนาดกลาง สูง 30 ซม. ราคาตัวละ 350 บาท
ขนาดเล็ก สูง 18 ซม. ราคาตัวละ 90 บาท

 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page