บานพับกลม
บานพับกลม .
.
(product code. IR130001)ราคา 0 บาท

มีให้เลือก 3 ขนาด

ขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. ราคา 300 บาท
ขนาดกลาง เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ซม. ราคา 120 บาท
ขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม. ราคา 100 ยาท


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page