กระถางกลมลายเกลียว
กระถางกลมลายเกลียว .
.
(product code. PT010098)ราคา 0 บาท

กระถางกลมลายเกลียวพร้อมจานรองติดกับกระถาง มีให้เลือก 2 สี ขาวกับน้ำเงิน มีทั้งหมด 3 ขนาด ดังนี้
ขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 x 19 ซม ราคา 360 บาท
ขนาดกลางเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 x 15 ซม ราคา 200 บาท
ขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 x 12 ซม ราคา 120 บาท

 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page