โคมไฟจีน
นางฟ้าอ้วน .
.
(product code. DL040002)ราคา 0 บาท

มีให้เลือกทั้งหมด 3 ขนาด ดังนี้ ขนาดใหญ่ สูง 27 ซม.ราคาตัวละ 550 บาท ขนาดกลาง สูง 17 ซม. ราคาตัวละ 190 บาท ขนาดเล็ก สูง 10 ซม.ราคาตัวละ 90 บาท


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page