โคมไฟจีน
ก๊อกน้ำลิงกอริลลา .
.
(product code. FC010001)ราคา 900 บาท

ก๊อกสนามลิงกอริลลา งานทองเหลือง สำหรับท่อ 4 หุน

ขนาด 8 x 9 x 14 ซม.
น้ำหนัก 0.43 กก.


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page