โคมไฟจีน
ก๊อกน้ำเป็ด .
.
(product code. FC010045)ราคา 760 บาท

ก๊อกน้ำสนามเป็ด งานทองเหลือง สำหรับท่อ 4 หุน

ขนาด 6 x 9 x 12 ซม.
น้ำหนัก 0.4 กก.
Faucet


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page