โคมไฟจีน
ก๊อกน้ำสนาม รูปแมว .
.
(product code. FC010052)ราคา 680 บาท

ก๊อกน้ำสนามรูปแมว งานทองเหลือ สำหรับท่อ 4 หุน
ขนาด 3 x 9 x 14 ซม.
น้ำหนัก 0.34 กก.


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page