โคมไฟจีน
ขอสับธรรมดา .
.
(product code. IR140002)ราคา 0 บาท

ทำมาจากทองเหลือง เป็นสินค้านำเข้า มีให้เลือก 3 ขนาด

ขนาดใหญ่ ความยาว 20 ซม.
ขนาดกลาง ความยาว 14 ซม. ราคา 180 บาท
ขนาดเล็ก ความยาว 7 ซม. ราคา 150 บาท 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page