โคมไฟจีน
โคมไฟลายดอกหน้าวัว (หลังคา 1 ชั้น) .
.
(product code. LI040007)ราคา 1500 บาท

โคมไฟหินทรายเทียมแกะสลักลายดอกหน้าวัว (หินทรายประดิษฐ์)

(มีหลังคา 1 ชั้นและ 2 ชั้น)
หลังคา 1 ชั้น ราคา 1500 บาท
หลังคา 2 ชั้น ราคา 1800 บาท

ขนาดหลังคา 29 x 29 เซนติเมตร
ขนาดของฐาน 25 x 25 เซนติเมตร
สูงถึงยอดหลังคา 40 เซนติเมตร 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page