โคมไฟจีน
ผนังน้ำล้นหินภูเขาไฟ .
.
(product code. MI050021)ราคา 18000 บาท

ทำมาจากหินภูเขาไฟ ขนาดอ่าง กว้าง 51 ซม.ยาว 67ซม.สูง 27 ซม.
ขนาดผนัง กว้าง 50 ซม.สูง 110 ซม. 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page