โคมไฟจีน
กระถางเซรามิคส์ลายกลีบบัว16 .
.
(product code. PT010018)ราคา 3500 บาท

เป็นกระถางเคลือบ
ขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 x 54 ซม.ราคา 3,500บาท
ขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 39 ซม.ราคา 1,500 บาท
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)
( เหลือแต่ขนาดเล็ก )


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page