โคมไฟจีน
กระถางหัวสิงห์ขอบกลมSandblast14 .
.
(product code. PT020021)ราคา 3500 บาท

กระถางลายหัวสิงห์ปากกลม ขนาดกว้าง 71 ซม. สูง 65 ซม.


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page