โคมไฟจีน
โอ่งปากเกลียวน้ำไหล .
.
(product code. PT020031)ราคา 3500 บาท

โอ่งปากเกลียวน้ำไหลมี 2 ขนาดให้เลือก ขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 64 x 71 ซม. ราคา 3,500 บาท ขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 42 x 53 ซม. ราคา 1,500 บาท


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page