โคมไฟจีน
กระถางดำแดง PS-469 .
.
(product code. PT020078)ราคา 0 บาท

มีให้เลือกทั้งหมด 4 ขนาด ดังนี้
ขนาดใหญ่ 54 x 52 ซม. ราคา 1000 บาท
ขนาดกลาง 46 x 43 ซม. ราคา 600 บาท
ขนาดเล็ก 37 x 34 ซม. ราคา 400 บาท
ขนาดจิ๋ว 29 x 28 ซม. ราคา 200 บาท


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page