โคมไฟจีน
กระถางแซนบลาส PS-482 .
.
(product code. PT020083)ราคา 0 บาท

มี 3 ขนาด
ขนาดใหญ่ 67 x 60 ซม. ราคา 1800 บาท
ขนาดกลาง 53 x 42 ซม. ราคา 1500 บาท
ขนาดเล็ก 40 x 28 ซม. ราคา 800 บาท


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page