โคมไฟจีน
พานเขียว 2 หู ( PS-430 ) .
.
(product code. PT020089)ราคา 20000 บาท

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 84 ซม สูง 101 ซม


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page