โคมไฟจีน
กระถางซีเมนต์ 2 ขนาด .
.
(product code. PT030077)ราคา 0 บาท

กระถางซีเมนต์ มี 2 ขนาด

แบบที่ 1 ขนาดสินค้า Ø 18 x 9 ซม. ราคา 350 บาท
แบบที่ 2 ขนาดสินค้า Ø 34 x 10 ซม. ราคา 380 บาท


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page