โคมไฟจีน
โอ่งเกลียว .
.
(product code. PT050003)ราคา 0 บาท

เป็นโอ่งดินเผา มีเส้นเป็นลายรอบ ๆ ตัว สูง 64 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 44 ซม.

(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page