โคมไฟจีน
กระถางดินเผาลายดอกไม้ .
.
(product code. PT050004)ราคา 0 บาท

กระถางดินเผา มี 3 ขนาด
ใบใหญ่ สูง 73 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 95 ซม.
ราคา3,500 บาท
ใบกลาง สูง 63 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 71 ซม.
ราคา 1,150 บาท
ใบเล็ก สูง 55 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 64 ซม.
ราคา 550 บาท
(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page