โคมไฟจีน
อ่างเซรามิคลายปลา .
.
(product code. TB040002)ราคา 1800 บาท

เป็นลายขาว-น้ำเงิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 41 ซม สูง 16 ซม


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page