โคมไฟจีน
ตะกร้าหวายทรงสูง .
.
(product code. WD020050)ราคา 0 บาท

มีให้เลือก 3 ขนาด นำเข้ามาจากบาหลี ขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 40xสูง 54 ซม.ใบละ 1800 บาท ขนาดกลาง เส้นผ่านศูนย์กลาง 33xสูง 50 ซม. ใบละ 1400 บาท ขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 31xสูง 40 ซม. ใบละ 800 บาท


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page