โคมไฟจีน
เทพเจ้ากวนอูสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ .
.
(product code. WD060003)ราคา 1200 บาท

จากขุนศึกในนิยายอิงประวัติศาสตร์จีน กลายเป็นตำนาน จากตำนานกลายเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์

เทพเจ้ากวนอูสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี และความกล้าหาญ

เทพเจ้ากวนอู แกะด้วยไม้สักขนาด 6.5x10 นิ้ว บนกรอบโครงลอยรองพื้นด้วยหนังสีน้ำตาล ขนาด 11x14 นิ้ว


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page