โคมไฟจีน
พระปางเปิดโลก .
.
(product code. WD060004)ราคา 1750 บาท

พระปางเปิดโลก แกะด้วยปีกไม้สักเก่าเก็บนานปี ได้สี ลวดลาย และ Texture ที่สวย แปลก ดูเก่าแก่งามตาในกรอบทองขนาด 12x18 นิ้ว รองพื้นหนังสีน้ำเงินสดใส เปิดฟ้า เปิดโลก เปิดปัญญา

"พระปางเปิดโลก พระพุทธรูปอิริยาบถประทับยืนอยู่เหนือดอกบัว พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงข้างพระวรกาย แบฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองออกไปข้างหน้า เป็นกิริยาทรงเปิดโลก ถือว่าเป็นพระแห่งปัญญา ให้มีสติปัญญาดี มีความฉลาดหลักแหลม" "เปิดทางสว่าง" ทำให้การดำเนินชีวิตไปสู่ความดีงาม เปิดทางแห่งการรับ โชคลาภ วาสนา บารมี


 
Send this page to Your's Friends
< back to previous page